SPERM DONASYONUSperm donasyonu, erkekte hiç spermin saptanmadığı ve testislerden herhangi bir şekilde sperm elde edilmeyen çiftler, ya da erkeğin spermi ile elde edilecek bir gebelik tıbbi yönden önerilmediği durumlarda başvurulan bir uygulamadır.

Sperm Donasyonunda uygulama nasıl olmalıdır?
Günümüzde Sperm Donasyonunda kullanılan spermler İngiltere,Amerika, Danimarka gibi ülkelerde bulunan sperm bankalarından temin edilen tüm tıbbi tarama testleri yapılmış, bağışta bulunanların tıbbi, fiziksel, etnik özellikleri kayıt altında tutulan, sağlıklı fertil erkeklerden temin edilmektedir.

Sperm Donasyonu Hangi Vakalar İçin Uygulanabilir?
- Doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan bir sebep nedeni ile ejekülat ya da testislerden sperm elde edilemeyen vakalar.
- Spermin tespit edildiği fakat yapısal bozukluklarının saptandığı, yumurtayı dölleme yeteneğinin olmadığı durumlar.
- Tanısı konulmuş bazı genetik kalıtımsal rahatsızlıkların tespit edildiği ve erkeğin çocuğuna bunun geçişinin söz konusu olduğu durumlarda.
- Erkeğin HIV gibi cinsel yolla bulaşan hastalık taşıyıcılığı olduğu durumlarda.
- Etkilenmiş RH uyuşmazlığı olduğu durumlar.

Sperm Donasyonu Uygulaması Öncesinde Çiftlerden Bayanın Değerlendirilmesi ve Takibi
Sperm Donasyonu işlemi öncesi, muhakkak bayanın muayene, ultrasonografi, bazı hormon testleri ile değerlendirilmesi ve bunlarda bir problem tespit edilmezse o zaman diğer tarama testlerinin yapılıp çiftin Sperm Donasyonu programına alınması gerekir. Bunlardan sonra bayanın belirlenen dönemde ultrasonografi ve hormontetkiki ile yumurta takiplerine başlanır.

Sperm Donasyonunda Dikkat Edilecek Hususlar
Sperm Donasyonunda kullanılan spermler sperm bankalarından temin edilen (günümüzde daha çok Danimarka, İngiltere, Amerika’daki sperm bankalarından) sağlıklı erkeklerden alınmış özel koşullar altında dondurulmuş spermlerdir.

Sperm bankalarından,sadece Sağlık Bakanlıklarının özel izni ve onayı ile alınan ,sertifikalı her türlü zorunlu testleri yapılmış spermler bu uygulamada kullanılabilir. Bu banka spermlerinin sertifikalarında, zorunlu testler haricinde bağışta bulunan kişinin eğitim durumu,etnik kökeni detaylı fiziksel özellikleri de bulunmaktadır.

Sperm Bankasına bağışta bulunan kişiler
- HIV
- Hepatit B
- Hepatit C
- Sifilis
- Klamidya
- Gonore
- Karyotip (46 XY)

Taramaları yapıldıktan sonra testlerde herhangi bir problem tespit edilmezse donör programına kabul edilirler. Ayrıca sperm donasyonunun uygulandığı ülkenin yasal mevzuatına göre donörden ilave testlerde istenebilir (örneğin talasemi,)

Sperm Donasyonunda Çift İçin Kullanılacak Spermin Belirlenmesi
Tüm tarama testleri yapılmış, her yönden sağlıklı, kan grubu, RH faktörü belirlenmiş, kişiden alınan banka spermi ile alıcı anne ve babanın kan grubu, RH faktörü fiziksel özellikleri arasındaki uyum araştırılıp seçim yapılır.

Seçimi yapılan dondurulmuş banka spermi, daha sonra bayandan yumurta toplama aşamasına geçildiğinde çözdürülür, bayandan elde edilen yumurtalar sırası ile mikroenjeksiyon aşamasına geçilir ve daha sonra belirlenen günde embriyo transferi aşamasına geçilir.

Sperm Donasyonunda Başarı
Sağlıklı fertil banka spermi ile yapılan sperm donasyonunda başarı şansı bayanın yaşı, yumurtalık rezervi ve tedaviye cevabı ile ilişkilidir. Çoğu zaman başarı şansı yüksektir.

Yumurta donasyonu  Yumurta dondurma  Embriyo donasyonu  Yumurta desteği  Erkeklerde fertilite  Taşıyıcı annelik  PGT