TIBBİ TERİMLER

Agonist: Doğal bir hormonun kopyası olarak üretilen sentetik hormon.
Amenore: Adet görmemedir.
Amniosentez: Gebelik sırasında fetusun içinde bulunduğu sıvının bir kısmının alınarak ,bebeğe ait hücrelerin tahlili.
Androlog: Erkek infertilitesi uzmanı (Ürolog ya da jinekolog olabilir.)
Anovulasyon: Yumurtlamanın olmamasıdır. Amenore ile birlikte olmak zorunda değildir.
Aşılama: İnseminasyon, yani spermlerin bir kateter yardımıyla kadının rahmine yerleştirilmesi.
Asthenozoospermia: Hareketli spermlerin oranının azalması.
Assisted Hatching: Embriyonun dışında bulunan zarın traşlanması
Azospermia: Ejekülatta hiçbir spermin bulunmaması.