Tahliye Davalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

0
629
tahliye-davalari

Tahliye davaları, bir kişinin evini kiraya verdiği kiracısını çeşitli nedenlerle evden çıkarmayı amaçladığı hukuki prosedürlerdir. Bu tür davalarda kiracının evden çıkarılması hedeflenir ve bu amaçla dava açılır. Tahliye davaları, dava açan kişinin belirli sebepleri sunması gereken yasal süreçlerdir. Bugünkü blog içeriğimizde Arb. Av. Berk Efe Güçel (@arb.av.berkefegucel) ile Tahliye davalarında dikkat edilmesi gerekenleri sizler için derledik.

Tahliye Davalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Arb. Av. Berk Efe Güçel

Tahliye Davası için Gerekli Koşullar Nelerdir?

Tahliye davası açmadan önce belirli koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu koşullar yerine getirildiğinde tahliye davası başlatılabilir. İşte bu koşullar:

  1. Kiracı, kiralanan mülkün tahliye edilmesini belirli bir tarihte istediğini sözleşme içerisinde belirtmelidir. Ancak, bu tarihten sonra mülk hala boşaltılmamışsa, kiracının tahliye davası açması gerekebilir. Kiracı, sözleşmede belirlediği tarihten itibaren 1 ay içinde hala evin boşaltılmadığını gözlemlediğinde, tahliye davası açarak mülkün boşaltılmasını mahkeme yoluyla talep edebilir.
  2. Kiracı, kiralanan mülkün yakınında veya aynı bölgede başka bir ev bulduysa ve bu ev aynı konfor düzeyindeyse, yine tahliye davası açma hakkına sahiptir. Kiracı, tahliye davası sırasında gerekçe olarak, kiralanmış evin dışında uygun bir konut bulunduğunu kanıtlamalıdır.
  3. Kiracı ile yapılan kira sözleşmesi bir yıldan kısa süreliyse ve kira bedeli 2 kez ödenmemişse, bu ödenmeden sonra kiraya ihtarname gönderilmişse, ihtar süresinin sona ermesinin ardından mülk sahibi tahliye davası açabilir. Kiracı, kira bedelini iki kez ödemediği durumda, tahliye davası sırasında bu gerekçeyi sunarak dava açılabilir. Bu noktada, ihtar süresinin tamamlanmasını beklemek önemlidir. İhtar süresi sona erdikten sonra tahliye davası açılabilir.
  4. Kiracı, bir yıldan uzun süreyle evi kiralıyorsa ve kira bedelini bir yıl boyunca ödemediyse, mülk sahibi yine ihtar göndererek ihtar süresinin sona ermesinin ardından tahliye davası açabilir. Kiracı, kira bedelini bir yıl boyunca ödemediği durumda, bu gerekçeyi sunarak tahliye davası açılabilir. Bu durumda da ihtar süresinin tamamlanmasını beklemek gerekmektedir. Tahliye davası, ihtar süresi sona erdikten sonra başlatılabilir.

Tahliye Davalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kiracı ve ev sahibi arasında yapılan kira sözleşmesi, dava açılabilmesi için tamamlanması gereken bir belgedir. Bu sözleşme sona ermeden dava açılamaz. Kira sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içinde tahliye davası açılması gerekmektedir. Tahliye davası başlatmak için ilk adım, sözleşmenin sona erdiği tarihi belirlemek ve sonrasında bir avukatla işlem başlatmaktır. Bu aşamada avukatın rolü son derece önemlidir. En iyi savunucunuz, bu süreçte size yardımcı olacak olan avukattır. Eğer kira sözleşmesinin net bir sona erme tarihi belirtilmemişse, bu tarihi belirlemek gerekmektedir. Son kullanım tarihi belirlendikten sonra dava açılabilir. Aksi takdirde, belirli bir sona erme tarihi olmadan dava açılamaz. Avukat, bu konuda ayrıntılı bilgi sağlayarak sizi yönlendirecektir.

Tahliye davaları sırasında, evin boşaltılma süresi kiracının sözleşme sona erdiğinde bildiri yapmasına bağlıdır. Kiracının bildiri sürecini dikkatle takip etmesi önemlidir. Ev sahibi, kira sözleşmesini sözleşme tarihinden farklı bir tarihte sona erdiremez.

Tahliye Davalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tahliye Davası Masraflarının Sorumluluğu Kimde?

Tahliye davaları sırasında birçok farklı masraf ortaya çıkabilir. Bu masraflar, dava takibi masrafları, kiracının tahliye sonucuyla ilgili masraflar ve evin boşaltılması sırasında ortaya çıkan harcamalar gibi çeşitli kalemleri içerebilir. Tahliye davası sürecinde oluşan tüm bu masraflar, tahliye davası açan kişi tarafından, aynı zamanda icra takibi sırasında devreye giren kişi tarafından karşılanır. Tahliye davası açılmadan önce, dava masraflarının ödenmesi gerekmektedir; aksi takdirde dava açılamaz. Tahliye sürecindeki tüm giderler, hem dava hem de icra masrafları da dahil olmak üzere kiracıdan tahsil edilir. Davanın başlangıç aşamasındaki tüm masraflar davacı tarafından talep edilir ve ödenmelidir. Tahliye davasının farklı durumlarına göre masraflarda artış veya azalış olabilir. Avukatlık ücreti ve icra takibi masrafları da tahliye davası masrafları içinde yer alır. Genel olarak tahliye davası sırasında ortaya çıkabilecek masraflar, davanın ilerleyişine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu maliyetler davacı tarafından ödenmelidir ve eğer dava ücretleri ödenmezse, davanın açılmasını beklememek gerekebilir.

Sıkça Sorulan Sorular:

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye taahhütnamesi, kiraya verilen bir mülkün belirli bir sözleşme sonucunda evin boşaltılacağına dair oluşturulan bir belgedir. Bu belgeye tahliye taahhütnamesi denir.

Tahliye Ne Anlama Gelir?

Tahliye, bir evin veya başka bir mekanın tamamen boşaltılması işlemidir. Tahliye olma durumu, kiraya veren ve kiracı arasında meydana gelir ve genellikle yasal düzenlemelere tabidir. Tahliye, evin boşaltılması amaçlanan bir süreçtir ve dava süreciyle ilerler. Tahliye davası açılmadan önce, dava açmak için belirli gerekçelerin oluşturulması gerekir.

Kiracının Tahliye Edilmesi

Kiracının tahliye edilmesi, genellikle kira ücretinin ödenmemesi durumunda ortaya çıkar. Kira ücreti ödenmediğinde ve kiracı tahliye edilmeye direnç gösterdiğinde, ev sahibi kiracıya ihtarname gönderir. İhtar süresi sona erdikten sonra, tahliye davası açılabilir. Tahliye davası sırasında, kira ücretinin gecikmiş olması genellikle bir tahliye nedeni olarak kabul edilir.

Tahliye Davası Kim Tarafından Açılabilir?

Tahliye davası, Yargıtay kararlarına göre kiraya veren ve mülkiyet sahibi kişiler tarafından açılabilir. Kiracı, mülkiyet sahibi olmadığı sürece bu tür bir dava açamaz. Kiracı, mülkiyet hakkına sahip olmadığından, kiraladığı mülkün tahliyesini talep edemez. Ancak, paydaş olduğu bir mülkün tahliye davası için tazminat davası açabilir. Ayrıca, intifa hakkına sahip olanlar da tahliye davası açabilirler. Tahliye davaları genellikle Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılır ve bir dilekçe ile başlatılır. Dilekçenin açık ve anlaşılır bir dilde yazılması önemlidir ve avukatın rehberlik etmesi tavsiye edilir.

Tahliye davalarında dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için sayın Arb. Av. Berk Efe Güçel (@arb.av.berkefegucel) ile iletişime geçebilirsiniz.