Sperm Donasyonu

Sperm donasyonu, erkekte hiç spermin bulunmadığı ve testislerden cerrahi yöntemle de sperm elde edilmeyen çiftler, ya da erkeğin spermi ile elde edilecek bir gebelik tıbbi yönden önerilmediği durumlarda başvurulan bir uygulamadır.

Sperm Donasyonunda Uygulama Nasıl Olmalıdır?

Günümüzde sperm donasyonunda kullanılan spermler İngiltere, Amerika, Danimarka gibi güvenilir bölgelerde bulunan sperm bankalarından temin edilir. Bu sperm bankalarında tüm tıbbi tarama testleri yapılmış, bağışta bulunanların tıbbi, fiziksel, etnik özellikleri kayıt altında tutulan, sağlıklı fertil erkeklerden temin edilmektedir.

Sperm Donasyonu Hangi Vakalar İçin Uygulanabilir?

  • Doğuştan ya da sonradan ortaya çıkmış bir sebep ile ejakülat ya da testislerden sperm elde edilemeyen vakalar.
  • Spermin tespit edildiği fakat morfoloji bozukluklarının saptandığı, yumurtayı dölleme yeteneğinin olmadığı durumlar.
  • Tanısı konulmuş bazı genetik kalıtsal rahatsızlıkların belirlendiği ve erkeğin çocuğuna bu hastalıkların geçişinin söz konusu olduğu durumlarda.

Sperm Donasyonu Uygulaması Öncesinde Çiftlerden Kadının Değerlendirilmesi ve Takibi

Sperm donasyonu işlemi öncesi, muhakkak kadının muayene, ultrasonografi ve bazı hormon testleri ile değerlendirilmesi gerekir. Bunlarda bir problem tespit edilmezse o zaman diğer tarama testlerinin yapılıp çiftin sperm donasyonu tedavisine başlanılabilir. Bunlardan sonra kadının belirlenen dönemde ultrasonografi ve hormon tetkiki ile yumurta takiplerine başlanılarak normal tüp bebek tedavi süreci başlar.

Sperm Donasyonunda Dikkat Edilecek Hususlar

Sperm bankalarından, sadece sağlık bakanlıklarının özel izni ve onayı ile alınan, sertifikalı ve her türlü zorunlu testleri yapılmış spermler kullanılır. Sperm bankalarında zorunlu testler haricinde bağışta bulunan kişinin eğitim durumu, etnik kökeni detaylı fiziksel özellikleri de bulunmaktadır.

Sperm Bankasına Bağışta Bulunan Kişiler

  • HIV
  • Hepatit B
  • Hepatit C
  • Sifilis
  • Klamidya
  • Gonore
  • Karyotip (46 XY)

Gibi genetik ve bulaşıcı hastalıkların taramaları yapıldıktan sonra testlerde herhangi bir problem tespit edilmezse donör programına kabul edilirler. Ayrıca sperm donasyon tedavisinin uygulandığı ülkenin yasal mevzuatına göre sperm donöründen ilave testlerde istenebilir (Örn: talasemi)

Sperm Donasyonunda Çift İçin Kullanılacak Spermin Belirlenmesi

Seçilen dondurulmuş banka spermi, daha sonra kadından yumurta toplama aşamasına geçildiğinde çözülerek, elde edilen yumurtalar ile mikroenjeksiyon yapılır ve daha sonra belirlenen takibi yapılarak embriyo transfer tarihi belirlenir.