Sismik İzolatörler Ve Deprem

0
1258

Depremler, en yıkıcı doğal afetlerden biridir ve altyapıda önemli hasara, can kaybına ve ekonomik maliyetlere neden olur. Bununla birlikte, teknoloji ve mühendislikteki ilerlemelerle, depremlerin binalar ve altyapı üzerindeki etkisini azaltabiliriz. Sismik izolatörler, binaları depremlerin zararlı etkilerinden koruyabilecek çözümlerden biridir. Bu blog gönderisinde, sismik izolatörlerin ne olduğunu, önemini ve nasıl çalıştığını keşfedeceğiz.

Sismik İzolatör Nedir?

 • Sismik izolatör, bir depremin ürettiği enerjiyi absorbe etmek ve sismik enerjinin binaya transferini azaltmak için tasarlanmış cihazlardır. Kauçuk, çelik veya kurşun gibi farklı malzemelerden yapılabilen esnek bir elemandan oluşurlar. Bina temeli ile yapının kendisi arasına yerleştirilen esnek eleman, deprem anında binanın zeminden bağımsız hareket etmesini sağlar.
 • Sismik izolatör, depreme dayanıklı bina tasarımının önemli bir bileşenidir. Sismik enerjinin binaya transferini azaltarak, yapının çökmesini veya önemli hasar görmesini önleyebilirler. Özellikle depremlerin sık ve genellikle şiddetli olduğu Japonya gibi yüksek riskli sismik bölgelerde etkilidirler. Bu tür alanlarda, tüm yeni binalar için sismik izolatörler zorunludur ve eski binalar sismik güvenlik yönetmeliklerine uyacak şekilde güçlendirilmelidir.

Bilmeniz Gereken 5 Sismik İzolatör Tipi

Sismik izolatör, depreme dayanıklı bina tasarımının temel bileşenleridir ve piyasada birkaç tip sismik izolatör mevcuttur. İşte bilmeniz gereken beş sismik izolatör türü:

 • Elastomerik Mesnetler – Bunlar, inşaatta kullanılan en yaygın sismik izolatör türleridir. Binaya hem esneklik hem de dayanıklılık sağlayan kauçuk ve çelik plaka katmanlarından oluşurlar. Elastomerik mesnetler, sismik enerjinin binaya transferini azaltmada oldukça etkilidir ve bu da onları deprem eğilimli alanlar için ideal bir çözüm haline getirir.
 • Kurşun-Kauçuk Mesnetler – Bu izolatörler, binaya sönümleme ve esneklik sağlayan kurşun ve kauçuk katmanlarından oluşur. Kurşun-kauçuk mesnetler, sismik enerji transferini azaltmada oldukça etkilidir ve genellikle yüksek binalarda ve köprülerde kullanılır.
 • Sürtünmeli Sarkaç Yatakları – Bu izolatörler, sismik enerjiyi emmek için kayan bir arayüz kullanır ve binanın zeminden bağımsız hareket etmesine olanak tanır. Sürtünmeli sarkaç mesnetleri, sismik yükleri azaltmada oldukça etkilidir ve genellikle köprülerde ve uzun açıklıklı diğer yapılarda kullanılır.
 • Sıvı Viskoz Sönümleyiciler – Bu izolatörler, sismik enerjiyi dağıtmak için bir pistondan akan bir sıvı kullanır. Akışkan viskoz sönümleyiciler, sismik enerjinin binaya transferini azaltmada oldukça etkilidir ve genellikle yüksek binalarda ve uzun açıklıklı yapılarda kullanılır.
 • Ayarlı Kütle Sönümleyiciler – Bu izolatörler, binaya bağlı olan ve deprem anında binanın aksi yönünde hareket eden bir kütleden oluşur. Ayarlı kütle sönümleyiciler, sismik enerji transferini azaltmada oldukça etkilidir ve genellikle yüksek binalarda ve uzun açıklıklı diğer yapılarda kullanılır.

Sismik İzolatörlerin Tarihçesi ve Gelişimi

Sismik izolatörlerin gelişimi 1970’lere kadar dayanmaktadır. İlk izolatörler, dayanıklılık ve mukavemet açısından sınırlamaları olan doğal kauçuktan yapılmıştır. Yıllar geçtikçe, yüksek sönümlemeli kauçuk ve çelik gibi yeni malzemelerin geliştirilmesiyle sismik izolatörler gelişti.

Dünya Çapında Sismik İzolatörler

Sismik izolatörler, Japonya’daki Tokyo Skytree, Tayvan’daki Taipei 101 kulesi ve San Francisco’daki Transbay Transit Merkezi dahil olmak üzere dünya çapında birçok binada kullanılmıştır. Bu binalar, sismik izolatörlerin sismik riskleri azaltmadaki etkinliğini göstererek depremlere başarıyla dayanmıştır.

Sismik İzolatör Hakkında Bilmeniz Gereken 5 Sınırlaması ve Zorluğu

Sismik izolatör, sismik enerjinin binalara transferini azaltmada oldukça etkili olmakla birlikte, bazı sınırlamaları ve zorlukları da vardır. İşte sismik izolatörlerin bilmeniz gereken beş sınırlaması ve zorluğu:

 

 • Maliyet – Sismik izolatör genellikle geleneksel yapı malzemelerinden daha pahalıdır, bu da bazı durumlarda, özellikle eski binaların yenilenmesi için uygulanmasını zorlaştırabilir. Yüksek maliyet, bina yönetmeliklerinin genellikle daha az katı olduğu gelişmekte olan ülkelerde sismik izolatörlerin uygulanmasının önünde de bir engel olabilir.
 • Bakım – Sismik izolatör, etkinliklerini sağlamak için düzenli bakım ve denetimler gerektirir. İzolatörlerde kullanılan kauçuk veya diğer malzemeler zamanla bozulabilir veya esnekliklerini kaybederek depremde etkinliklerini azaltabilir.
 • Kurulum – Sismik izolatör, bazı durumlarda zorlayıcı olabilen özel kurulum gerektirir. Sismik izolatörlerin mevcut binalara monte edilmesi, bina yapısında maliyetli ve zaman alıcı olabilecek önemli değişiklikler gerektirebilir.
 • Tasarım – Sismik izolatörler, binanın ve yerel sismik ortamın özel ihtiyaçlarını karşılamak için dikkatli bir şekilde tasarlanmalıdır. Yanlış izolatör tipi veya yanlış kurulum, bir deprem sırasında etkinliğin azalmasına ve hatta arızaya neden olabilir.
 • Uyumluluk – Sismik izolatörler, tüm bina tipleri veya tasarım stilleri ile uyumlu olmayabilir. Düzensiz şekillere veya düzgün olmayan ağırlık dağılımına sahip olanlar gibi bazı binalar sismik izolatörler için uygun olmayabilir.

Sismik izolatörler, depreme eğilimli alanlarda önemlidir. Binaları ve bina sakinlerini depremlerin zararlı etkilerinden korumak için etkili bir araç sağlarlar. Bazı sınırlamaları olmasına rağmen, sismik riskleri azaltmak için en iyi çözümlerden biri olmaya devam etmektedirler. Teknoloji gelişmeye devam ettikçe, binaların ve altyapının depremlere ve diğer doğal afetlere dayanabilmesini sağlayan daha iyi çözümlerin ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.

Kaynaklar

 1. “Seismic Isolation Systems for Buildings” by the National Institute of Standards and Technology (NIST): https://www.nist.gov/system/files/documents/el/building_materials/Seismic-Isolation-Systems-for-Buildings.pdf
 2. “Seismic Isolation Bearings” by the California Department of Transportation (Caltrans): https://dot.ca.gov/-/media/dot-media/programs/seismic-retrofit-program/documents/brochures/seismic-isolation-bearings.pdf
 3. “Seismic Isolation” by the International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE): https://www.iabse.org/IABSE/Publications/Structural_Engineering_Documents/SED_4/seismic_isolation.aspx
 4. “Seismic Isolation Bearings: Advantages and Limitations” by ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/328278404_Seismic_Isolation_Bearings_Advantages_and_Limitations
 5. “Seismic Isolation: Pros and Cons” by The Constructor: https://theconstructor.org/structures/seismic-isolation-pros-cons/23032/
 6. “Seismic Isolation of Buildings: Cost-Effective Design Strategies” by the American Society of Civil Engineers (ASCE): https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/9780784479832.0019
 7. “Seismic Isolation of Buildings: A Comprehensive Review” by the Journal of Earthquake Engineering: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13632460902995907