Hamilelikte Antibiyotik Kullanımı

0
1476
Hamilelikte Antibiyotik Kullanımı
Hamilelikte Antibiyotik Kullanımı

Hamilelik özel bir süreçtir. İki canlının bütünleştiği bu süreçte bazı konularda hassas davranmak sağlık açısından önemlidir. Antibiyotikler bakteriyel mikroorganizmaları çeşitli aşamalarda bloke ederek yaşamlarını sürdürmelerini engellerler. Antibiyotiklerin kullanımı ile hastalıkların atlatılması mümkündür. Antibiyotik geçmiş anlamında köklü bir geçmişe sahiptir. Bu anlamda birçok antibiyotik piyasaya sürülmüştür. Hamilelikte antibiyotik kullanımı konusunda doktorlar karar verici aşamadadır. Hamilelikte ilaç kullanımı hassas bir konudur. Özellikle gebelik sınıflandırması açısından bazı sınıfların gebelikte yazılması kontrendike yani yasaktır. Teratojenik olarak bilinen bazı ilaçların kullanılması halinde bebekte kalıcı hasar oluşması mümkündür.

Hamilelikte Antibiyotik Kullanımı
Hamilelikte Antibiyotik Kullanımı

Antibiyotik Nedir?

Antibiyotik bakteriyel mikroorganizmaların yaşamlarını sonlandırmak ya da çoğalmalarını durdurmak açısından sunulan ilaçlardır. Bu ilaç grupları içerisinde bakteriyosidal ve bakteriyostatik olan grupları dahil etmek ya da bir diğer deyişle bu şekilde sınıflandırmak mümkündür. Antibiyotiklerin hastalıkların çözümünde önemli bir yere sahip oldukları net bir şekilde bilinmektedir. Antibiyotik kullanan kişiler kolaylıkla sağlıklarına geri dönebilmektedir.

Bu kapsamda antibiyotik kullanımı hassas davranılması gereken bir konudur. Hamilelerin ilaç kullanım durumları ilaçların K-virilans gibi etkenleri dahilinde karar konusu olabilmektedir. Her ilacın bir risk oluşturduğunu ancak bu ilaçların kullanılmamasının da risk oluşturabileceğini bilmek gereklidir. Hamilelikte antibiyotik kullanımı bu alanda sakıncalı olabilmektedir. Bu karar yalnızca bir hekim tarafından verilebileceği unutulmamalıdır.

Antibiyotik Kullanımı

Antibiyotik kullanımı önemli bir ilaçtır. Özellikle kullanımında yarı ömrü dahilinde özenli bir şekilde kullanılması önerilir. Antibiyotik kullanımı açısından özel durumlara dair kullanım doz ve şekilleri bulunmaktadır. Antibiyotikler piyasa üzerinde çok fazla çeşide sahip ilaçlardır. Hamilelikte antibiyotik kullanımı hakkında çok soru gelmektedir. Antibiyotik kullanımı kişilerin dikkatli olması gereken noktalar arasında yer almaktadır.

Antibiyotik kullanan kişiler bu ilaçları hassas kullanmalıdırlar. Antibiyotiklerin hamile kişiler üzerinde kullanılmasına dair bir kaide söz konusu değildir. İlaç bazlı yapılmış çalışmalar dahilinde bazı antibiyotikler gebelikte kullanılabilmektedir. Tababet bilgisine sahip hekimler tarafından ilgili bilgiler ışığında reçete hazırlanması mümkündür. Antibiyotik yazımı hekim kontrolünde olan bir durumdur.

Virüslere Antibiyotik Etki Eder Mi?

Antibiyotik sadece bakteriyel enfeksiyonlara etki etmektedir. Virüsler üzerinde herhangi bir etkisi olmayan antibiyotikler grip ya da nezle gibi gribal enfeksiyonlarda yazılmazlar. Yazılmaları durumu virüsün daha da kuvvetlenip bir sonraki hastalıkta daha ciddi tablolara gitmesine neden olurlar. Viral enfeksiyonlarda antibiyotik yazılması kontrendikasyon oluşturur.

Enfeksiyonun neye bağlı oluştuğu kararı doktorun tecrübesi ve tahlilleri ışığında karar verilecek bir bilgidir. Enfeksiyonun neye bağlı oluştuğuna karar veren doktorlar bu anlamda ilaç yazımı hakkındaki deneyim ve bilgilerini de hastanın hizmetine sunmaktadır. Hamilelikte antibiyotik kullanımı ile ilgili net bir şey söylemek mümkün değildir. Ancak hamilelikte oluşan durum viral bir etken dahilinde oluşmuşsa antibiyotiğin etki etmeyeceğini söylemek mümkündür. Viral açıdan herhangi bir etkisi bulunmayan bu ilaçların kullanımının hastalığın seyrine bir katkısı olmayacaktır.

Hamilelikte Antibiyotik Kullanımı
Hamilelikte Antibiyotik Kullanımı

Antibiyotik Kullanım Kararı

Antibiyotik kullanım kararı doktor gözetimi ve doktor insiyatifine kalmıştır. Doktorlar gördükleri bilgi ve deneyimler ışığında karar verirler. Özellikle yapılan tahlillerin değerlendirilmesinde önemli olan bilgi birikimine tüm doktorlar sahiptir. Antibiyotik kullanım kararı vermeden önce ya bir fiziki inceleme ya bir anamnez ya da bir tahlil görülmesi önemlidir.

Doktorların deneyimleri kapsamında farklı sürelerde tanıya varmaları mümkün olabilmektedir. Hamilelik hassas bir durum olup bu dönemde bilgi dışı ilaç alınmaması önerilir. Alınan tüm ilaçların bir doktora danışılması önemlidir. Hamilelikte antibiyotik kullanımı açısından da hamileler hassas davranmalıdır. Tüm insanlar gibi kendilerine reçete edilmemiş bir ilacın kullanılması zararlı olabilmektedir. Sağlıklı günler dileriz.